Sieć Budowlana Trade Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków
tel./fax +48 12 3073033
NIP 6793158407
Regon 368615699

Konto: mBank S.A. oddział Korporacyjny Kraków | PL 67 1140 1081 0000 5618 1000 1001
KRS 0000701441| SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO